Блоки ФБС | Завод ЖБИ, изделия в Казани от производителя

Блоки ФБС

Цена на блоки

ФБС 9.3.6 800
ФБС 9.4.6 1000
ФБС 9.5.6 1200
ФБС 9.6.6 1300
ФБС 12.3.6 900
ФБС 12.4.6 1200
ФБС 12.5.6 1400
ФБС 12.6.6 1650
ФБС 24.3.6 1800
ФБС 24.4.6 2300
ФБС 24.5.6 2700
ФБС 24.6.6 3300